PealehtEELARVESTAMINE › Kinnisvaraarendajale
Banner

 
KINNISVARAARENDAJAD

 

Pakume kinnisvaraarendajale abi:
 

Projekteerimise ajal:

 • Eelprojekti hinnanguline maksumus

   

Ehitaja valimisel:

 • Tööde tasemel mahuarvestust, mis on aluseks pakkumiskutse lisale

 • Eelarvet, et hinnata pakkujate ala - ja ülepakkumisi

 • Hinnapäringute koostamine – üksikasjalikud Tööde mahud, mis lisaks projektile ja konkursi tingimustele on osaks pakkumise dokumentidele (või osade kaupa alltöövõtja väljaselgitamiseks)

 • Pakkumiste võrdlemine – kasutades ühesuguseid hinnaküsimisi on pakkumised võrreldavad.

   
   

Ehituse ajal:

 • Koostatud eelarve lihtne muutmine ehituse käigus, juhul kui selleks tekkib vajadus

 • Osadele materjalikulu väljavõtmine, mis on materjali tellimise aluseks


   

Lisaboonusena tulevad välja pea kõik projekti vead, mis on parandatavad koostöös tellija, arhitekti ja projekteerijaga ja ehituse käigus ei saa projektivead enam takistuseks. Samuti suudame abistada projektijuhti eelarvepõhisel aja planeerimisel ja
aja ning kulude jälgimisel ehituse käigus.